Garmin International Cafe de Schalkse Ossenmarkt 12 Ossenmarkt 12 Restaurant user SymbolAndName SymbolAndName 2016-04-17T10:35:21Z Einde route NLW Herenstraat 4 Herenstraat 4 Waypoint user SymbolAndName SymbolAndName 2016-04-17T10:35:30Z Start route NLW Straatweg 114 Straatweg 114 Waypoint user SymbolAndName SymbolAndName 2016-04-17T10:35:37Z Witte bruggen route false Magenta Motorcycling Start route NLW Straatweg 114 Straatweg 114 Waypoint FasterTime Standard 000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 03003E0E6401CC431D002116000083000400 03003E0E6401CC431D001F003C002AA07E00 03003E0E640143481D001F223C0082942200 03003E0E6401F9461D001F003C00C8936C00 03003E0E6401F9461D002114000000000000 0300470E6401C7D81C001F0040003E444101 0C00470E6401D0DD1C001F0E4000E3441000 0300470E640160D81C001F0F4000AE442F00 0500470E6401BFD71C001F02400043456C00 0500470E6401D58A19001F003700C7D81200 0500470E6401948719001F0037006ED87900 0500470E6401C28719001F00370060D8F401 0500470E6401C287190021170000F401F401 Kanaaldijk West1 Kanaaldijk West Kanaaldijk West Waypoint 0500470E64014120160A0D250300731C5D8D 0500470E6401C287190021160000F4014000 0500470E6401DD8819001F00370040D75400 0500470E6401788819001F0037004ED86700 0500470E6401E58A19001F063700AAD70400 0500470E6401628719001F0037008ED72100 0500470E6401628719001F003700D7D75200 0500470E6401628719001F0037000AD8B300 0500470E6401628719001F00370013D7D400 0500470E6401208219001F063700B2D67400 0500470E6401458419001F02370078CA1B00 0500470E6401408219001F06370094CA2B00 0500470E64015B8419001F0037004ACA2300 0500470E64015A8219001F00370034CA4100 0500470E64015A821900211700006F004100 Kerklaan Kerklaan Kerklaan Waypoint 0500470E640126205C0A0D2503002C1D7A89 0500470E64015A821900211600006F005600 0500470E64015A8219001F00270083881A00 0500470E64018D8E19001F003700FACA3801 0500470E64018B8C19001F0637003EEB2302 0500470E64018B8C19001F003700B7EA6200 0500470E64018B8C190021170000B0006100 Bosdijk1 Bosdijk Bosdijk Waypoint 0500470E64010D20630A0D250300DB1A0E86 0500470E64018B8C190021160000B0002700 0500470E64018B8C19001F003700A5EA8900 0500470E6401D28C19001F0237008CEA8903 0500470E64017DCF19001F0037007FE88D02 0500470E640160E81C001F0038000EA20B00 0600470E6401306C14001F0040009D5E4D00 0600470E6401306C14001F002900F5609200 0600470E6401306C140021170000C0009200 Geerkade Geerkade Geerkade Waypoint 0600470E64011120670A0D250300D3173E7C 0600470E6401306C140021160000C000C000 0600470E6401036C14001F06290036610E00 0500470E6401A0CF19001F02290022614100 0500470E6401E1CC19001F00380085A24A00 0500470E6401E9BC19001F00380074A24802 0500470E64012CBE19001F0038000E782800 0600470E640131C219001F023800EE779E00 0600470E6401143114001F00280088FC3300 0600470E6401C72714001F0028009BFCF602 0600470E6401C72714001F002800E0FC1100 0600470E6401C72714002117000006031100 Amstelkade1 Amstelkade Amstelkade Waypoint 0600470E64010120560A0D250300FA19EE75 0600470E6401C72714002116000006035400 0600470E6401C72714001F0029003544FB02 0600470E6401593E14001F002900810CAA03 0600470E6401141614001F002800ACBD3500 0500470E6401ECAD19001F003800D4461500 0500470E6401A3A819001F003800ED46C902 0600470E6401B3AD19001F00380036463B00 0600470E6401130E14001F002800A2BC1E01 0600470E6401AE0D14001F0028005FBC9602 0600470E6401AE0D14001F00280067B11700 0600470E6401AE0D140021170000AC021700 Kromme Mijdrecht1 Kromme Mijdrecht Kromme Mijdrecht Waypoint 0600470E640144203E0A0D250300C3237E6D 0600470E6401AE0D140021160000AC021000 0600470E6401650114001F00280079B15D00 0600470E6401750114001F002800D0A70B00 0600470E640163F813001F002800BFA7FD00 0600470E640161C213001F00280011314E00 0600470E640135BB13001F0628005F311500 0500470E6401689D19001F023800E72A5900 0500470E640180A319001F003800022B1000 0500470E640125E71D001F003800152BDC00 0600470E640199E61D001F004200AEC67901 0600470E640199E61D001F002800EB2B0000 0600470E640199E61D002117000079010000 Tienboerenweg en Weg Tienboerenweg en Weg Tienboerenweg en Weg Waypoint 0000470E64010120300A0F250300C824D373 0600470E640199E61D002116000079010000 0600470E640199E61D001F002800EB2B6D00 0600470E64016EB813001F002800FC2B2E02 0600470E6401D5B813001F062800022AC001 0600470E6401D6B913001F022800CC2A1B00 0600470E6401D6B913001F002800EA2A8E00 0600470E6401D6B9130021170000DB048E00 Waverdijk Waverdijk Waverdijk Waypoint 0600470E64010E202D0A0D250300F6272377 0600470E6401D6B9130021160000DB042E04 0600470E640190C113001F0628008C270400 0600470E640190C113002114000004000000 06007A0C640157D305001F00100035850700 06007A0C64015BCF05001F0210001A85F804 06007A0C6401BCD405001F0010009084FD00 06007A0C6401BCD4050021170000FD00FD00 Rondehoep Oost Rondehoep Oost Rondehoep Oost Waypoint 06007A0C64011F20F0040D250300172CFB80 06007A0C6401BCD4050021160000FD002201 06007A0C640147D305001F021000B7840900 06007A0C640147D305002114000000000000 0600470E64017DB613001F00280024270F03 0600470E6401F99613001F00280031262400 0600470E6401F996130021170000F9002400 Voetangelweg Voetangelweg Voetangelweg Waypoint 000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0600470E6401F996130021160000F9001B00 0600470E6401F99613001F0028002226DE00 0600470E64015B9713001F002700FBF8DF00 0600470E640112A613001F0227000CFA0200 0600470E64012A9E13001F0027001CFA1900 0600470E64011BA513001F00270042FA0000 0600470E64011BA513002117000000000000 Pauw In 't Groen en Hoog En Groenland en Roomolen en Slotspolder Pauw In 't Groen en Hoog En Groenland en Roomolen en Slotspolder Pauw In 't Groen en Hoog En Groenland en Roomolen en Slotspolder Waypoint 000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0600470E64011BA513002116000000000000 0600470E6401B39D13001F00270042FA2400 0C00470E6401C7A013001F0E2700FFFA0800 0C00470E6401D0A013001F00270010FB1200 0600470E6401B2A513001F4F270067FB3F00 0600470E6401829E13001F002700C5FB1800 0600470E64011FA213001F0227002DFC6400 0600470E640161A813001F002800660F1700 0600470E64019FA813001F002800470F3100 0600470E640129A813001F062800A40EBC00 0600470E640147AA13001F002800220D0E00 0600470E640147AA13001F0028002E0D0400 0600470E640147AA13002117000011000400 Stationsstraat en Gein-Zuid en Stationsplein Stationsstraat en Gein-Zuid en Stationsplein Stationsstraat en Gein-Zuid en Stationsplein Waypoint 000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0600470E640147AA13002116000011000200 0600470E6401BCA713001F0028003C0D4200 0600470E640103AB13001F002800DB12D902 0600470E640103AB130021140000D8020000 06003E0E64018EB603001F000800BF433B02 06003E0E64018EB603001F0008002E690000 06003E0E64018EB603002117000039020000 Gein-Zuid en Weg Gein-Zuid en Weg Gein-Zuid en Weg Waypoint 000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 06003E0E64018EB603002116000039020000 06003E0E64018EB603001F0008002E69C803 06003E0E64017DCF03001F00080070680600 03003E0E6401FA581D001F023C00C9B44F00 03003E0E64010D5F1D001F003C007DB40D00 03003E0E6401E85E1D001F003C0091B46200 03003E0E640145571D001F003C006CB4F600 03003E0E6401695E1D001F003C0013B48A00 03003E0E640197571D001F003C00FBB34B00 05003E0E64014C5E1D001F263C00CBB30700 05003E0E6401EE561D001F003C00ACB36300 05003E0E64016BA218001F022F0081D33D00 05003E0E64016BA218001F002F00D4D20000 05003E0E64016BA21800211700003C000000 C.J. Van Houtenlaan en Groeneweg en Singel C.J. Van Houtenlaan en Groeneweg en Singel C.J. Van Houtenlaan en Groeneweg en Singel Waypoint 000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 05003E0E64016BA21800211600003C000000 05003E0E64018BA218001F002F00D4D23C00 05003E0E64019CA418001F002F0099D22000 06003E0E640105A418001F002F0030D20A00 06003E0E640102D503001F020800D35E4E00 06003E0E640162F603001F00080099BD2300 06003E0E640149EB03001F000800B3BD0D00 06003E0E640149EB03001F000800C3BD0300 06003E0E640149EB03002117000011000300 Achter 't Vosje en Middenstraat Achter 't Vosje en Middenstraat Achter 't Vosje en Middenstraat Waypoint 000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 06003E0E640149EB03002116000011001800 06003E0E6401FFEA03001F000800AFBC4500 06003E0E6401D3F003001F020800D7BC2300 06003E0E640154F903001F0208000D960800 06003E0E640154F903002117000011000800 Cafe de Schalkse Ossenmarkt 12 Ossenmarkt 12 Restaurant FasterTime Standard 000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 06003E0E640154F903002116000011000800 06003E0E6401D3F003001F0208000D963600 06003E0E6401DCDC03001F000800C6891C00 06003E0E640179E103001F02080041961200 06003E0E6401EBF803001F00080055968700 16003E0E6401B5F403001F00080095BC0000 16003E0E6401B5F403002117000000000000 's-Gravelandseweg 's-Gravelandseweg 's-Gravelandseweg Waypoint 000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 16003E0E6401B5F403002116000000000000 06003E0E64017EF603001F00080095BCB400 06003E0E6401BCEC03001F00080095BB4604 06003E0E640128EF03001F02080092BA1D00 06003E0E640128EF030021170000FF001D00 Kreugerlaan1 Kreugerlaan Kreugerlaan Waypoint 06003E0E64010520E4040D25030025304B9D 06003E0E640128EF030021160000FF006C00 06003E0E640128EF03001F020800DFBA9300 03003E0E64019C581D001F02080015BBB400 03003E0E64019F591D001F003C00A2B52500 05003E0E64017FB018001F063C00D3B5B402 05003E0E64011CB118001F003000FB071100 06003E0E6401F8AE18001F023000E4070401 06003E0E6401F8AE18001F000800C0C24B00 06003E0E6401F8AE18002117000028014B00 Hinderdam 4 Hinderdam 4 Hinderdam 4 Waypoint 000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 06003E0E6401F8AE18002116000028012801 05003E0E6401D3AF18001F02300060083C00 05003E0E6401F7AF18001F00300048083701 05003E0E6401EAB118001F003000B608A200 05003E0E640196B118001F003000F7083200 05003E0E640116B018001F00300046095D00 05003E0E6401A1B318001F00300087090B00 05003E0E6401C4B118001F00300077091400 05003E0E6401039B18001F0030005C090E01 05003E0E6401F89D18001F002F0033C22500 05003E0E6401179B18001F002F00E0C02300 05003E0E6401319C18001F002F00FDC0BF00 05003E0E6401C59B18001F002F009EC13200 05003E0E6401F19B18001F002F00C4C12600 05003E0E6401119E18001F002F00C0BF6900 05003E0E6401709C18001F002F00ABBF6A00 05003E0E6401589C18001F002F00D4BFE600 05003E0E6401A29C18001F002F0028C02800 06003E0E640191B303001F002F0096C02F00 06003E0E64018CA303001F000800E5297501 06003E0E64018CA303001F0008000C315400 06003E0E64018CA303002117000008005400 Bergseweg Bergseweg Bergseweg Waypoint 000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 06003E0E64018CA303002116000008000800 06003E0E6401D0A403001F00080018311901 06003E0E6401D0A403001F00080034311A00 06003E0E6401D0A403002117000004001A00 Bergseweg en Kerkplein en Vossenlaan Bergseweg en Kerkplein en Vossenlaan Bergseweg en Kerkplein en Vossenlaan Waypoint 000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 06003E0E6401D0A403002116000004000400 06003E0E64018AAE03001F00080043311200 06003E0E640153A503001F00080077311B00 06003E0E640180A503001F020800B9321F00 06003E0E640180A503001F000800CA320A00 06003E0E640180A50300211700000A000A00 Breedstraat Breedstraat Breedstraat Waypoint 000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 06003E0E640180A50300211600000A000A00 06003E0E640198A503001F060800DD321900 06003E0E64018FB003001F02080011330700 06003E0E6401AFA503001F0008000333A300 06003E0E640197A703001F060800C0340800 06003E0E640197A703002117000038000700 Singel en Spoorlaan Singel en Spoorlaan Singel en Spoorlaan Waypoint 000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 06003E0E640197A703002116000038003800 06003E0E6401F42D20001F00080097342200 06003E0E6401493520001F004300EF060500 06003E0E6401EB9803001F004300CF06F201 06003E0E6401EB9803001F00080080345500 06003E0E6401EB9803002117000029005500 Loenenseweg1 Loenenseweg Loenenseweg Waypoint 000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 06003E0E6401EB9803002116000029002900 06003E0E6401A29F03001F000800CA180B01 06003E0E6401F79703001F000800AA18B500 06003E0E6401219903001F00080069190B01 06003E0E6401C89E03001F000800190F0000 06003E0E6401C89E0300211700000F000000 Cronenburgherlaan en Dorpsstraat Cronenburgherlaan en Dorpsstraat Cronenburgherlaan en Dorpsstraat Waypoint 00003E0E64013520C6040F250300FA1FFD91 06003E0E6401C89E0300211600000F000000 06003E0E6401B49E03001F020800190F3100 06003E0E6401519503001F06080000102300 06003E0E6401FF4A1D001F000800DA0F2E00 03003E0E64010A4C1D001F063C00ECA6AC00 03003E0E64012F4D1D001F003C0058A72A00 03003E0E64012F4D1D001F003C0043A75C00 03003E0E64012F4D1D001F003C0019A71000 03003E0E64012F4D1D0021170000CE001000 Rijksstraatweg Rijksstraatweg Rijksstraatweg Waypoint 03003E0E64014D20C7040D250300A31E2991 03003E0E64012F4D1D0021160000CE002B00 03003E0E64012F4D1D001F003C0007A7A300 03003E0E64016C4D1D001F003C0049A31E00 03003E0E6401504D1D001F003C0075A31F00 03003E0E6401904D1D001F003C00AFA31B00 05003E0E64014A9518001F063C00F0A31800 05003E0E6401B59418001F022F00BBB15400 05003E0E64011A9818001F002F00DDB10800 05003E0E6401EE9418001F002F00EAB13601 05003E0E6401EE9418001F002F0014B20000 05003E0E6401EE9418002117000094000000 Zandpad Zandpad Zandpad Waypoint 00003E0E64012720C3040F250300991C9A8F 05003E0E6401EE9418002116000094000000 05003E0E6401EE9418001F002F0014B29400 05003E0E64017B9518001F002F005EB07902 05003E0E6401CF9518001F002F0076AF0800 06003E0E6401BB8C03001F022F0097AF2C00 06003E0E64016A8C03001F020700E3F20300 06003E0E6401129003001F000700F1F20500 06003E0E6401129003002117000005000500 Einde route NLW Herenstraat 4 Herenstraat 4 Waypoint FasterTime Standard 000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF